अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सन डायरी

अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सन डायरी

लायन्स् क्लबस् अन्तर्राि ष्ट्रयका े १०० आ ंै कन्भन्े स अमेि रकाका े सिकागो शहरमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । जुन ३० देखि जुलाई ०४ सम्म सम्पन्न भएको उक्त कन्भेन्सनमा लायन वर्ष २०१७–१८ को लागि भारतबाट प्रतिनिधित्व गर्द ै अन्तर्राि ष्ट्रय प्िरे सडन्े टमा डा. नरशे अग्रवाल निर्वाि चत हुनु भएको छ । त्यसै गरी प्रथम भाईस प्रेसिडेन्ट पदमा लायन्स् क्लबस् अन्तर्राष्ट्रियको इतिहासमा पहिलो पटक महिला पदाधिकारीका रूपमा आइसल्याण्डका लायन Gudrun Bjort Yngvadottir निर्वाचित
हुनुभएको छ भने द्वितिय भाइस प्रेसिडेन्ट पदमा कोरिया प्रायः द्वीपबाट प्रथम पटक प्रतिनिधित्व गनर्हु नु े लायन Jung-Yul Choi निर्वाि चत हुनुभयो । त्यसैगरी तृतिय भाईस प्रेसिडेन्टमा अमेरिकाको Haynes H. Townsend निर्वाचित हुनु भएको छ । त्यसैगरी कन्भेन्सको
सिलसिलमा लायन्स् क्लबस् अन्तर्राष्ट्रियमा विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुहुने विभिन्न व्यक्ति तथा व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानित
गरिएको थियो ।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close