अन्तर्राि ष्टय« पे्रि सडन्े टद्वारा नलका े पश्र सं ा

जुलाई ०४, २०१७ सिकागो अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनको सिलसिलामा आफ्नो सम्वोधनमा लायन वर्ष २०१६–२०१७ अन्तर्राष्ट्रिय पे्रि सडन्े ट लायन Chancellor Robert Bob E Cerlew ल े नपे ालमा तिव्र रुपमा नयाँ सदस्यहरुको वृद्धि भईरहेको र मानव सेवामा
उल्लेख्य कार्यहरु भैरहेकोमा आफु धेरै खुशी रहेको र नेपालमा लायनवादको विकास भईरहेकोमा कन्भेन्सनको मञ्चबाट हार्दिक
प्रशसं ा गनर्हु ँदु ै यसका े लागि सबलै ार्इ धन्यवाद व्यक्त गनर्भु या े । उक्त कार्यक्रममा वर्ष २०१६–२०१७ डिष्ट्रिक्ट ३२५ बी१ का डिष्ट्रिक्ट गभर्नर लायन बालकृष्ण बुर्लाकोटीले १०० वटा क्लव विस्तार गर्न सफल हुनुभएकोमा सम्मान गरिएको थियो । 􀁊

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close